.

.

Preto . Tono Arias / edición especial

60,00 €

Edición Especial

Cantidad
Firmados y numerados

Este volume, xurdido da pregunta “quen somos?”, contén unha serie de imaxes de personaxes do rural galego retratados durante o Entroido. Son retratos ao anoitecer, neses espazos baleiros onde transcorre a vida cotiá dos seus protagonistas. O autor indaga en Preto na ambigüidade do ser humano emprendendo unha busca inquietante entre a ficción e o real. A cuestión, a xuízo do fotógrafo, é saber se o disfraz permite dar unha visión máis real do que somos, se descubre máis de nós do que pretendemos agochar. O autor explora as complexidades da fotografía contemporánea abordando cuestións sobre a identidade. Ao mesmo tempo, dialoga co medio rural para descubrir a beleza na singularidade das persoas que se amosan dun xeito espontáneo ante a cámara, integradas na paisaxe que habitan. Somos ese espello onde se reflicte outro espello, falso, ou verdadeiro? Todo vale...

 

Este volumen, que surge de la pregunta “¿quiénes somos?”, contiene una serie de imágenes de personajes del rural gallego retratados durante el Entroido. Son retratos realizados al anochecer, en esos espacios vacíos donde transcurre la vida cotidiana de sus protagonistas. El autor indaga en Preto en la ambigüedad del ser humano emprendiendo una búsqueda inquietante entre la ficción y la realidad. La cuestión, en opinión del fotógrafo, es descubrir si el disfraz permite dar una visión más real de lo que somos. Si descubre más de nosotros de lo que pretendemos ocultar. El autor explora las complejidades de la fotografía contemporánea abordando cuestiones sobre la identidad. Al mismo tiempo, dialoga con el medio rural para descubrir la belleza en la sigularidad de las personas que se muestran espontáneamente ante la cámara, integradas en el paisaje que habitan. Somos ese espejo donde se refleja otro espejo, ¿falso o verdadero? Todo vale...

 

 

Preto . Tono Arias

Edición Especial con print 20x30 cm  tirada de 50 copias

 

Publicado por, Published by: Dispara 2019

Fotografías e deseño . Photographs and design: Tono Arias

Texto . Text: Antón Lopo

Tradución . Translation: David Barreiro

Impresión . Printing: Rodi

Encadernación . Binding: Legatoria

Papel . Paper: Munken lynx rough 150g

©2019 Dispara para esta edición . for this edition

©2019 Tono Arias das imaxes . for the images

Primeira edición . First edition

ISBN: 978-84-942245-4-6

DL: PO-23-2019

19 Artículos
2019-02-27

Productos relacionados

Otras personas también se interesaron por estos títulos